پشتیبانی

سفارش تبلیغ
صبا

اطلاعات عمومی را طبق شماره پیگیری نمایید

1) سبک های هنری جهان

تاریخ هنر را گر چه براساس د وره های تاریخی می توان رده بندی کرد . اما قطعاً مرز بندی سبکها و گرایش های هنری کاری غیر منطقی است . د راین قسمت سعی شده است تقسیم بندی عناوین بر اساس دوره های تاریخی باشد تا حد امکان معنای هر یک از عنوان ها را مختصر و مفید ارائه دهیم . چون نشانه های هنر ( اکسپر سیونیست ) را حتی در برخی از آثار دوران کلاسیک یونان و روم نیز می یابیم . وکیفیت های ( امپرسیونیست ) را در شیوه قلم زنی( رامبراند) مشاهده می کنیم  کوشش کرده ایم تعاریف سبک ها در عین اختصار ، گو یا وقابل فهم همگان باشد 

کلا سی سیسم

عبارت است از اصول و قواعد ، یا کیفیت های جمال شناختی ای که در هنر یونان و روم باستان یافت می شود . از حیث لغوی کلاسی سیسم یعنی پیروی کردن از اصول کلاسیک و کلمه کلاسیک علاوه بر معنای تحت اللفظی اش ( عالی و نمونه ) در زمینه هنر و اد بیات یعنی تبعیت از اصول و روش های هنری و ادبی یونان و روم باستان . میدانیم که نزد یونانیان انسان معیار همه چیز است ، زیرا به واسطه قدرت تفکر خود قادر به شناخت طبیعت است و از این لحاظ بر همه موجودات دیگر بر تری دارد . به اعتقاد یونانیان آنچه که انسان می شناسد همان نظم طبیعت است که با نظم عقل یکی است . یونانیان این هردو نظم را ساده و زیبا میدانستند و بگمان آنها انسان می توانست از طریق خود شناسی به روح زیبایی دست بیابد . بااین مقد مه خیلی طبیعی بنظر میرسد که موضوع اصلی آثارهنری کلاسیک یونانی و رومی انسان بوده است .آنهابراساس این اعتقادات اصول وروش هایی ابداع کرده بودند که بر محور زیبایی و ساد گی می چرخید . این اصول و قواعد ، در تاریخ هنر بارها احیاء گرد ید. یکی د رعهد رنسانس و نیز د رنیمه قرن هیجدهم .اما بهتراست کلاسی سیسم قرن هیجدهم را نئوکلاسی سیسم بنامیم. در باره این مطلب زمان خود ش توضیح خواهیم داد از جمله آثار کلاسیک یونانی و رومی( د یسک انداز ) اثر میرون  و  (منظره چوپانی)است. در عهد رنسانس بر مبنای الگوهای کلاسیک یونان و روم بخصوص در مرحله اوج(رنسانس) هنرمندان نام آوری مانند ( لئونارد و دا وینچی ) و (میکل آنژ) آثار هنری ارزشمندی بوجود آوردند که بخصوص در زمینه نقاشی بدعت گذار بودند


تاریخ : چهارشنبه 91/12/23 | 10:37 عصر | نویسنده : کامران کهنموئی * مدرس : طراحی . نقاشی . گرافیک | نظرات ()
       

.: Weblog Themes By BlackSkin :.