پشتیبانی

سفارش تبلیغ
صبا

ابزار شناسی

 شما برای انجام دادن هرکاری احتیاج به ابزار مربوط به همان کار را دارید.

ابزار یا وسائل مورد نیاز، برای طراحی ونقاشی عبارتند از: ابزار تاثیر پذیر( متن) و ابزار تاثیر گذار.

ابزار تاثیر پذیرمانند : کاغـذ، پارچه، چوب وغیره. ابزار تاثیر گذار مانند: زغال، مداد و غیره

   کاغـذ( اثر پذیر )

    طراحی با انتخاب ( کاغـذ) آغاز می شود نه با اولین خط . برای این کار کاغـذهای مختلفی وجود دارد. نازک، ضخیم - زبر، نرم وغیره شما باید کاغـذ مناسب کار خود را د رست انتخاب کنید. از کاغـذهای مختلف برای آزمایش استفاده کرده و با مواد مختلف روی آنها کارکنیدهر کاغـذی، مناسب هر نوع مواد اثر گذارنده نیست

 * افراد مبتدی ابتدا اگراز کاغـذهای ارزان قیمت استفاده کنند بهتر است. این نوع کاغـذها کاهی یا روزنامه ای نام دارند و بصورت بسته بندی شده د ر بازار موجود است

* کاغـذ از جنس مرغـوب د ر وزنهای مختلف بصورت ورق، بسته ای یا رول موجود است

* انواع کاغـذ : کاغـذ کالک،  پوستی،  کاهی،  گراف،  سفید طراحی( در وزن های مختلف)،  کاغـذ بافت دار( برای طراحی با زغال)،   براق گلا سه ( برای کار با قلم فلزی و مرکب)، انواع مقواهای سفید و رنگی با وزنهای مختلف،  مقوای پاستل،  مقوای ماکت و غیره

زیردستی یا تخته شسی 

برای اینکه کاغـذ را صاف و یکدست برای طراحی آماده کنیم احتیاج به زیر د ستی ( تخته شسی) داریم، لذا برای این کار میتوانیم از تخته سه لایی، فیبر و یا مقوای خیلی ضخیم استفاده کنیم و کاغـذ رابا گیره یا چسب نواری روی آن محکم نماییم وبعد مشغول طراحی شویم،     تخته شسی آماده د ر بازار موجود است

اثر گذار مانند : زغال - مداد - قلم و غیره

زغال

زغال، یکی از قد یمی ترین مواد طراحی است. استادان قد یم از آن برای طراحی مقد ماتی تابلو و کشید ن اسکیس ها استفاده می کرد ند، آثار گرافیکی فراوانی با زغال ساخته شده که شهرت جهانی دارند. زغال بعنوان یک ماده اثر گذار کاربرد گسترده ای در بین نقاشان دارد  زغال را از سوزاند ن بد ون هوای شاخه های باریک د رختان می سازند،  وبرای این منظور بیشتر از شاخه های( درخت مو) استفاده میشود. زغال مصنوعی نیزازگرد زغال و چسب گیاهی ساخته میشود و( زغال فشرده نام دارد). زغال د ر مقایسه با مداد مزیت هایی دارد، هم میشود خطوطی به باریکی خط مدادی رسم کرد وهم سطوح بزرگ را پوشاند با پهنای زغال میتوان لکه های ( تونال) پهنی بوجود آورد. زغال مرغوب باید به راحتی روی کاغـذ حرکت کند و اثر بگذارد. اگر زغال خوب حرکت نکرد وتن کمرنگ قهوه ای بجا گذاشت، زغالی است که خوب عمل نیامده و نامرغوب است. برای پاک کرد ن طرح زغالی از پارچه نرم یا ابر و یا پنبه میتوان استفاده کرد، و از پاک کن فقط برای روشن تر کرد ن و یا نور داد ن به کار استفاده می کنند.

* برای محو کرد ن زغال، از محوکن میتوان استفاده کرد. محوکن نیز یکی دیگر از ابزارهای طراحی و نقاشی است

مـداد

مداد یکی د یگر از ابزار های طراحی است که به هنرجویان تازه کار پیشنهاد میشود قبل از استفاده ازهروسیله ای با تکنیک، کار با مداد که امکان می دهد مسائل آموزش طراحی را برای آنها بهتر حل کند، آشنا شوند. مدادها بنا بر خصوصیات اثرگذاریشان به مدادهای : گرافیتی ایتالیایی و رنگی تقسیم میشوند. د ر طراحی های آموزشی بیشتر از همه مداد گرافیتی استفاده میشود. درترکیب مداد گرافیتی، کربن کریستالی با مخلوطی از آلومین و مواد د  یگر استفاده شده است. مداد گرافیتی مرغـوب باید براحتی روی کاغـذ حرکت کند و با فشار کم، نوک آن نشکند مدادها، از لحاظ نرمی و سختی مغزشان به مدادهای نرم ( B و شماره های بالاتر) مدادهای سخت ( H و شماره های بالاتر) و متوسط ( HB ) تقسیم میشوند. بیشتر مدادهای معمولی با حروف( HB ) مشخص می شوند

مدادهای( H )سخت ترند وهرچه شماره آنها بالا ترباشد، مغز آنها سخت تراست، مدادهای( B ) که مغزنرم دارند، برای طراحی مناسب هستند. هرچه شماره آنها بالا تر باشد، مغز آنها نرم تراست

یکی از ابزارهای خوب طراحی مداد ایتالیایی است. این مداد، هم نوع طبیعی دارد وهم مصنوعی، نوع طبیعی آن از( سنگ رس سیاه) و نوع مصنوعی آن از( استخوان سوخته، گچ، گرافیت و چسب گیاهی ) ساخته میشود. این مداد در مقایسه با مداد گرافیتی تن غـلیظ تری دارد وبرق نمیزند. با آن میتوان هم خطوط واضح کشید وهم تن های یک نواخت بوجود آورد، ونیز میتوان آنرا با گچ و ( سانگ وین)* باهم کار کرد      

*( سانگ وین) نام نوعی مداد نرم است که رنگ قرمز تیره دارد و در طراحی بکار میرود  

مداد رنگی

برای طراحی و نقاشی از مداد رنگی هم میتوان استفاده کرد و کارهای بسیار زیبایی هم میتوان با این مدادها ساخت. البته بهتراست قبل از کار با مداد رنگی، با مداد معمولی تمرین کرده،  بخصوص در زمینه سایه روشن و بکار بردن والور های رنگی با مداد. امروزه مداد رنگی های گوناگونی ساخته شده که دارای رنگهای متنوعی هم هستند. ابتدا برای تمرین هنرجویان مبتدی، مداد رنگی های معمولی بیست وچهار رنگ پیشنهاد می شود، وبعداز آنکه کارشان بهتر شد میتوانند از مدادهای حرفه ای ( پلی کروم ) استفاده کنند

پاستل

پاستل، هم نوع د یگری از ابزار طراحی و نقاشی است. که هم گچی وهم روغنی آن د ر رنگهای متنوعی وجود دارد، که باآن روی مقوای پاستل میتوان کارهای جالبی ارائه داد . مقوای پاستل د ر رنگهای مختلفی در بازار موجود است

پاک کن

پاک کن بطور عـمده برای ملا یم کرد ن تن ها، نورگذاری و پاک کرد ن خطوط و سایه های اضافی بکار میرود، برای سایه های شد ید بهتر است از پاک کن های خمیری استفاده شود. پاک کن انواع گوناگون دارد. پاک کن معمولی، خمیری ومداد مغزی پاک کن دار( که بجای مغزی گرافیتی ، پاک کن د رآن تعبیه شده است) که پس از تراشید ن مانند مداد تیز میشود ود ر انتهای آن زائده ای  برس  مانند وجود دارد که برای تمیز کردن اثر پاک کن بر روی طراحی یا نقاشی بکار میرود، این پاک کن معمولا د رپاک کرد ن  قسمتهای ظریف طراحی ویا نقاشی بکار میرود

مرکب

از مرکب هم میتوان برای طراحی و نقاشی استفاده کرد، هنرمندان مشهوری چون ( لئونارد و داوینچی، میکل آنجلو*، د ورر، رامبراند و  کیپرنسکی) وبسیاری د یگر با مرکب کار می کرد ند. د رحال حاضر نیز هستند نقاشانی که با مرکب آثار جالبی بوجود می آورند. کار با مرکب بخصوص با سر قلم فلزی، تمرین بسیار مناسبی برای تسلط بر اصول طراحی خطی است، چون در مرکب، بر خلا ف مداد و زغال امکان پاک کرد ن واصلاح آن خیلی کم است و گاهی هم امکان پذ یر نیست، پس باید دانست کار با مرکب د قت بیشتری می طلبد. آب و مرکب بهترین تمرین است برای کار کرد ن با قلم مو وآثار بسیار جالبی را میتوان با این روش بوجود آورد، وکسانی که میخواهند آبرنگ کار کنند بهتراست که قبلا با آب و مرکب تمرین کنند.

 * ( میکل آنژ)

قلم مو

قلم مو، نیز یکی د یگر از ابزارهای اثر گذاراست، که د راندازه و با موهای مختلفی ساخته میشوند. قلم موهای گرد  معمولا برای آبرنگ وآب مرکب ، و قلم موهای تخت  بیشتر برای رنگ روغن مورد استفاده قرار میگیرند. قلم موهای گرد از موهای نرمی مانند موی سمور، بز، گربه و غیره و قلم موهای تخت رنگ روغن از موی زبر تری ساخته میشوند. البته از مواد مصنوعی هم برای موهای قلم مو استفاده میشود که د وام زیادی ندارند، مرغوب ترین نوع قلم مو از موی سمور تهیه میشود . نوک قلم موی آبرنگ باید باریک وتیز باشد و انعـطاف پذ یر برای حفظ و نگهداری از قلم مو باید خیلی د قت کرد. قلم موی آبرنگ را پس ازاتمام کار با آب وصابون شسته وبا پارچه نخی آنرا طوری خشگ نمایید که نوک موی قلم کاملا تیز بماند. قلم موهای رنگ روغن را بعد از آنکه رنگ اضافی آنرا با پارچه تمیز کرد ید با مقداری نفت یا تینر روغنی، خوب شسته سپس آنرا با آبگرم وصابون میشوریم و با پارچه نخی خشک می کنیم، ( از تربانتین نیز میتوانید برای تمیز کرد ن قلم موی رنگ روغن استفاده کنید). قلم موها را پس از شستن د رگلدان ویا لیوان طوری قرار دهید که موهای آن بالا قرار بگیرد

آبرنگ

مواد آبرنگ کم رنگ و مصرف رقیق آن شفاف بوده طوری که بافت مقوا را از زیررنگ میتوان حس کرد، به این ترتیب بالایه های متعد د رنگ که رویهم می آید، رنگ آمیزی از لطافت وعمق خاصی برخوردار میشود. آبرنگ در د وشکل موجود است: جامد( که بصورت قطعات جامد رنگی د ر د رون جعبه های مخصوص قرار دارد). و خمیری  که د ر لوله های سربی یا تیوپی قرار دارد

گوآش

گوآش، خمیر رنگی ای است که از پود ر رنگ، چسب وآب ساخته میشود و بر خلا ف آبرنگ دارای اثر رنگی مات می باشد،( آبرنگ را رنگ  روحی  و گوآش را رنگ  جسمی   می نامند) د رگذ شته، د وره (عهد باستان) برای ساختن گوآش، رنگ را با آب ومواد چسبنده ای نظیر صمغ یا شیره گیاهی و یا با سفیده تخم مرغ و نظایر آن مخلوط کرده، آنرا به مصارف گوناگونی مانند، رنگ آمیزی پارچه بکار میبرد ند

آکریلیک 

آکریل، ماده ایست صنعتی که د ر پزشکی ورنگ سازی بکار میرود. این ماده د ر آب حل میشود ولی پس از خشک شدن، به آسانی شسته نمی شود. رنگ آکریلیک برای تصحیح آبرنگ نیز بکار میرود،  قسمت هایی از نقاشی آبرنگ را که باید عوض کرد با این رنگ پوشانده سپس د و باره روی آن کار می کنند. از د یگر خصوصیات رنگ آکریلیک آنست که لایه لایه رویهم قرار گرفته و در ترکیب امکانات تازه ای را بوجود می آورد. از رنگ آکریلیک هم بصورت آبرنگ وهم به شیوه رنگ روغن میتوان استفاده کرد

رنگ روغـن 

رنگهای روغـنی نقاشی خمیری شکل اند. برای تهیه آنها از مواد رنگی طبیعی ومصنوعی همراه با روغنهای مخصوص ومواد خشک کننده استفاده میشود، رنگهای روغنی نسبتا زود د ر مقابل هوا خشگ می شوند ولی برای سریعـترخشگ شد ن آنها میتوان از تینر یا تربانتین استفاده کرد. برای رقیق کردن این رنگها معمولا از روغن بذ رک استفاده میشود. رنگ روغن نقاشی معمولا د رلوله های سربی( تیوپ) د ر بازار موجود است. با رنگ روغن روی اشیاء مختلف میتوان نقاشی کرد، ولی بهتراست همیشه زمینه کار سفید باشد تا ارزش رنگها بهتر مشخص گرد د. برای نقاشی با رنگ روغن، بیشتراز بوم نقاشی استفاده میشود( پارچه کشیده شده روی کلا ف چوبی را بوم نقاشی می گویند) معمولا سطح تابلو راپس از اتمام کارنقاشی،  با پوششی از ورنی می پوشانند تا تابلو شفاف تر و رنگهای آن محفوظ بماند. ورنی را هم با قلم میتوان روی تابلو کشید و هم با اسپری( فیکساتیو)، اگرخواستید که ورنی را با قلم روی تابلو بزنید، رنگهای تابلو باید کاملا خشگ باشد، معمولا بعد از د و ماه این کار رامیتوانید انجام دهید، ولی فیکساتیو را بعـد از سه هفته روی کاربزنید. از فیکساتیو برای ثابت نگهداشتن کارهای( زغالی، کنته یا مداد زغالی، رنگ روغن، پاستل و غیره میتوان استفاده کرد

پالت

پالت، وسیله ایست برای چید ن رنگهای لازم وترکیب آنها برای استفاده در نقاشی . پالت رنگ روغن سطحی صاف دارد ولی پالت آبرنگ نا صاف ودارای حفره های متعـددی است، مانند جای تخم مرغ. بجای پالت آبرنگ موجوددر بازار، از یک د یس ملا مین سفید هم میتوانید استفاده کنید 

کاردک

کاردک انواع و اقسام گوناگونی دارد، بعضی از آنها برای ترکیب رنگ ها روی پالت رنگ مورد استفاده قرار میگیرد، وبعضی از آنها که شکل و اندازه های مختلفی دارند ، مستقیما برای نقاشی مورد استفاده قرار می گیرند

صفحه اصلی


تاریخ : چهارشنبه 92/5/9 | 3:43 عصر | نویسنده : کامران کهنموئی * مدرس : طراحی . نقاشی . گرافیک |
.: Weblog Themes By BlackSkin :.