پشتیبانی

سفارش تبلیغ
صبا

ابزار شناسی

 

شما برای انجام دادن هرکاری احتیاج به ابزار مربوط به همان کار را دارید. ابزار یا وسائل نیاز، برای طراحی ونقاشی عبارتند از ابزار تاثیر پذیر( متن) و ابزار تاثیر گذار.ابزار تاثیر پذیرمانند : کاغـذ، پارچه، چوب وغیره. ابزار تاثیر گذار مانند: زغال، مداد و غیره

   کاغـذ( اثر پذیر )

    طراحی با انتخاب ( کاغـذ) آغاز می شود نه با اولین خط . برای این کار کاغـذهای مختلفی وجود دارد. نازک، ضخیم - زبر، نرم وغیره شما باید کاغـذ مناسب کار خود را د رست انتخاب کنید. از کاغـذهای مختلف برای آزمایش استفاده کرده و با مواد مختلف روی آنها کارکنیدهر کاغـذی، مناسب هر نوع مواد اثر گذارنده نیست

 * افراد مبتدی ابتدا اگراز کاغـذهای ارزان قیمت استفاده کنند بهتر است. این نوع کاغـذها کاهی یا روزنامه ای نام دارند و بصورت بسته بندی شده د ر بازار موجود است

* کاغـذ از جنس مرغـوب د ر وزنهای مختلف بصورت ورق، بسته ای یا رول موجود است

* انواع کاغـذ : کاغـذ کالک،  پوستی،  کاهی،  گراف،  سفید طراحی( در وزن های مختلف)،  کاغـذ بافت دار( برای طراحی با زغال)،   براق گلا سه ( برای کار با قلم فلزی و مرکب)، انواع مقواهای سفید و رنگی با وزنهای مختلف،  مقوای پاستل،  مقوای ماکت و غیره

زیردستی یا تخته شسی 

برای اینکه کاغـذ را صاف و یکدست برای طراحی آماده کنیم احتیاج به زیر د ستی ( تخته شسی) داریم، لذا برای این کار میتوانیم از تخته سه لایی، فیبر و یا مقوای خیلی ضخیم استفاده کنیم و کاغـذ رابا گیره یا چسب نواری روی آن محکم نماییم وبعد مشغول طراحی شویم،     تخته شسی آماده د ر بازار موجود است

اثر گذار مانند : زغال - مداد - قلم و غیره

زغال

زغال، یکی از قد یمی ترین مواد طراحی است. استادان قد یم از آن برای طراحی مقد ماتی تابلو و کشید ن اسکیس ها استفاده می کرد ند، آثار گرافیکی فراوانی با زغال ساخته شده که شهرت جهانی دارند. زغال بعنوان یک ماده اثر گذار کاربرد گسترده ای در بین نقاشان دارد  زغال را از سوزاند ن بد ون هوای شاخه های باریک د رختان می سازند،  وبرای این منظور بیشتر از شاخه های( درخت مو) استفاده میشود. زغال مصنوعی نیزازگرد زغال و چسب گیاهی ساخته میشود و( زغال فشرده نام دارد). زغال د ر مقایسه با مداد مزیت هایی دارد، هم میشود خطوطی به باریکی خط مدادی رسم کرد وهم سطوح بزرگ را پوشاند با پهنای زغال میتوان لکه های ( تونال) پهنی بوجود آورد. زغال مرغوب باید به راحتی روی کاغـذ حرکت کند و اثر بگذارد. اگر زغال خوب حرکت نکرد وتن کمرنگ قهوه ای بجا گذاشت، زغالی است که خوب عمل نیامده و نامرغوب است. برای پاک کرد ن طرح زغالی از پارچه نرم یا ابر و یا پنبه میتوان استفاده کرد، و از پاک کن فقط برای روشن تر کرد ن و یا نور داد ن به کار استفاده می کنند.

* برای محو کرد ن زغال، از محوکن میتوان استفاده کرد. محوکن نیز یکی دیگر از ابزارهای طراحی و نقاشی است

مـداد

مداد یکی د یگر از ابزار های طراحی است که به هنرجویان تازه کار پیشنهاد میشود قبل از استفاده ازهروسیله ای با تکنیک، کار با مداد که امکان می دهد مسائل آموزش طراحی را برای آنها بهتر حل کند، آشنا شوند. مدادها بنا بر خصوصیات اثرگذاریشان به مدادهای : گرافیتی ایتالیایی و رنگی تقسیم میشوند. د ر طراحی های آموزشی بیشتر از همه مداد گرافیتی استفاده میشود. درترکیب مداد گرافیتی، کربن کریستالی با مخلوطی از آلومین و مواد د  یگر استفاده شده است. مداد گرافیتی مرغـوب باید براحتی روی کاغـذ حرکت کند و با فشار کم، نوک آن نشکند مدادها، از لحاظ نرمی و سختی مغزشان به مدادهای نرم ( B و شماره های بالاتر) مدادهای سخت ( H و شماره های بالاتر) و متوسط ( HB ) تقسیم میشوند. بیشتر مدادهای معمولی با حروف( HB ) مشخص می شوند

مدادهای( H )سخت ترند وهرچه شماره آنها بالا ترباشد، مغز آنها سخت تراست، مدادهای( B ) که مغزنرم دارند، برای طراحی مناسب هستند. هرچه شماره آنها بالا تر باشد، مغز آنها نرم تراست

یکی از ابزارهای خوب طراحی مداد ایتالیایی است. این مداد، هم نوع طبیعی دارد وهم مصنوعی، نوع طبیعی آن از( سنگ رس سیاه) و نوع مصنوعی آن از( استخوان سوخته، گچ، گرافیت و چسب گیاهی ) ساخته میشود. این مداد در مقایسه با مداد گرافیتی تن غـلیظ تری دارد وبرق نمیزند. با آن میتوان هم خطوط واضح کشید وهم تن های یک نواخت بوجود آورد، ونیز میتوان آنرا با گچ و ( سانگ وین)* باهم کار کرد      

*( سانگ وین) نام نوعی مداد نرم است که رنگ قرمز تیره دارد و در طراحی بکار میرود  

مداد رنگی

برای طراحی و نقاشی از مداد رنگی هم میتوان استفاده کرد و کارهای بسیار زیبایی هم میتوان با این مدادها ساخت. البته بهتراست قبل از کار با مداد رنگی، با مداد معمولی تمرین کرده،  بخصوص در زمینه سایه روشن و بکار بردن والور های رنگی با مداد. امروزه مداد رنگی های گوناگونی ساخته شده که دارای رنگهای متنوعی هم هستند. ابتدا برای تمرین هنرجویان مبتدی، مداد رنگی های معمولی بیست وچهار رنگ پیشنهاد می شود، وبعداز آنکه کارشان بهتر شد میتوانند از مدادهای حرفه ای ( پلی کروم ) استفاده کنند

پاستل

پاستل، هم نوع د یگری از ابزار طراحی و نقاشی است. که هم گچی وهم روغنی آن د ر رنگهای متنوعی وجود دارد، که باآن روی مقوای پاستل میتوان کارهای جالبی ارائه داد . مقوای پاستل د ر رنگهای مختلفی در بازار موجود است

پاک کن

پاک کن بطور عـمده برای ملا یم کرد ن تن ها، نورگذاری و پاک کرد ن خطوط و سایه های اضافی بکار میرود، برای سایه های شد ید بهتر است از پاک کن های خمیری استفاده شود. پاک کن انواع گوناگون دارد. پاک کن معمولی، خمیری ومداد مغزی پاک کن دار( که بجای مغزی گرافیتی ، پاک کن د رآن تعبیه شده است) که پس از تراشید ن مانند مداد تیز میشود ود ر انتهای آن زائده ای  برس  مانند وجود دارد که برای تمیز کردن اثر پاک کن بر روی طراحی یا نقاشی بکار میرود، این پاک کن معمولا د رپاک کرد ن  قسمتهای ظریف طراحی ویا نقاشی بکار میرود

مرکب

از مرکب هم میتوان برای طراحی و نقاشی استفاده کرد، هنرمندان مشهوری چون ( لئونارد و داوینچی، میکل آنجلو*، د ورر، رامبراند و  کیپرنسکی) وبسیاری د یگر با مرکب کار می کرد ند. د رحال حاضر نیز هستند نقاشانی که با مرکب آثار جالبی بوجود می آورند. کار با مرکب بخصوص با سر قلم فلزی، تمرین بسیار مناسبی برای تسلط بر اصول طراحی خطی است، چون در مرکب، بر خلا ف مداد و زغال امکان پاک کرد ن واصلاح آن خیلی کم است و گاهی هم امکان پذ یر نیست، پس باید دانست کار با مرکب د قت بیشتری می طلبد. آب و مرکب بهترین تمرین است برای کار کرد ن با قلم مو وآثار بسیار جالبی را میتوان با این روش بوجود آورد، وکسانی که میخواهند آبرنگ کار کنند بهتراست که قبلا با آب و مرکب تمرین کنند.

 * ( میکل آنژ)

قلم مو

قلم مو، نیز یکی د یگر از ابزارهای اثر گذاراست، که د راندازه و با موهای مختلفی ساخته میشوند. قلم موهای گرد  معمولا برای آبرنگ وآب مرکب ، و قلم موهای تخت  بیشتر برای رنگ روغن مورد استفاده قرار میگیرند. قلم موهای گرد از موهای نرمی مانند موی سمور، بز، گربه و غیره و قلم موهای تخت رنگ روغن از موی زبر تری ساخته میشوند. البته از مواد مصنوعی هم برای موهای قلم مو استفاده میشود که د وام زیادی ندارند، مرغوب ترین نوع قلم مو از موی سمور تهیه میشود . نوک قلم موی آبرنگ باید باریک وتیز باشد و انعـطاف پذ یر برای حفظ و نگهداری از قلم مو باید خیلی د قت کرد. قلم موی آبرنگ را پس ازاتمام کار با آب وصابون شسته وبا پارچه نخی آنرا طوری خشگ نمایید که نوک موی قلم کاملا تیز بماند. قلم موهای رنگ روغن را بعد از آنکه رنگ اضافی آنرا با پارچه تمیز کرد ید با مقداری نفت یا تینر روغنی، خوب شسته سپس آنرا با آبگرم وصابون میشوریم و با پارچه نخی خشک می کنیم، ( از تربانتین نیز میتوانید برای تمیز کرد ن قلم موی رنگ روغن استفاده کنید). قلم موها را پس از شستن د رگلدان ویا لیوان طوری قرار دهید که موهای آن بالا قرار بگیرد

آبرنگ

مواد آبرنگ کم رنگ و مصرف رقیق آن شفاف بوده طوری که بافت مقوا را از زیررنگ میتوان حس کرد، به این ترتیب بالایه های متعد د رنگ که رویهم می آید، رنگ آمیزی از لطافت وعمق خاصی برخوردار میشود. آبرنگ در د وشکل موجود است: جامد( که بصورت قطعات جامد رنگی د ر د رون جعبه های مخصوص قرار دارد). و خمیری  که د ر لوله های سربی یا تیوپی قرار دارد

گوآش

گوآش، خمیر رنگی ای است که از پود ر رنگ، چسب وآب ساخته میشود و بر خلا ف آبرنگ دارای اثر رنگی مات می باشد،( آبرنگ را رنگ  روحی  و گوآش را رنگ  جسمی   می نامند) د رگذ شته، د وره (عهد باستان) برای ساختن گوآش، رنگ را با آب ومواد چسبنده ای نظیر صمغ یا شیره گیاهی و یا با سفیده تخم مرغ و نظایر آن مخلوط کرده، آنرا به مصارف گوناگونی مانند، رنگ آمیزی پارچه بکار میبرد ند

آکریلیک 

آکریل، ماده ایست صنعتی که د ر پزشکی ورنگ سازی بکار میرود. این ماده د ر آب حل میشود ولی پس از خشک شدن، به آسانی شسته نمی شود. رنگ آکریلیک برای تصحیح آبرنگ نیز بکار میرود،  قسمت هایی از نقاشی آبرنگ را که باید عوض کرد با این رنگ پوشانده سپس د و باره روی آن کار می کنند. از د یگر خصوصیات رنگ آکریلیک آنست که لایه لایه رویهم قرار گرفته و در ترکیب امکانات تازه ای را بوجود می آورد. از رنگ آکریلیک هم بصورت آبرنگ وهم به شیوه رنگ روغن میتوان استفاده کرد

رنگ روغـن 

رنگهای روغـنی نقاشی خمیری شکل اند. برای تهیه آنها از مواد رنگی طبیعی ومصنوعی همراه با روغنهای مخصوص ومواد خشک کننده استفاده میشود، رنگهای روغنی نسبتا زود د ر مقابل هوا خشگ می شوند ولی برای سریعـترخشگ شد ن آنها میتوان از تینر یا تربانتین استفاده کرد. برای رقیق کردن این رنگها معمولا از روغن بذ رک استفاده میشود. رنگ روغن نقاشی معمولا د رلوله های سربی( تیوپ) د ر بازار موجود است. با رنگ روغن روی اشیاء مختلف میتوان نقاشی کرد، ولی بهتراست همیشه زمینه کار سفید باشد تا ارزش رنگها بهتر مشخص گرد د. برای نقاشی با رنگ روغن، بیشتراز بوم نقاشی استفاده میشود( پارچه کشیده شده روی کلا ف چوبی را بوم نقاشی می گویند) معمولا سطح تابلو راپس از اتمام کارنقاشی،  با پوششی از ورنی می پوشانند تا تابلو شفاف تر و رنگهای آن محفوظ بماند. ورنی را هم با قلم میتوان روی تابلو کشید و هم با اسپری( فیکساتیو)، اگرخواستید که ورنی را با قلم روی تابلو بزنید، رنگهای تابلو باید کاملا خشگ باشد، معمولا بعد از د و ماه این کار رامیتوانید انجام دهید، ولی فیکساتیو را بعـد از سه هفته روی کاربزنید. از فیکساتیو برای ثابت نگهداشتن کارهای( زغالی، کنته یا مداد زغالی، رنگ روغن، پاستل و غیره میتوان استفاده کرد

پالت

پالت، وسیله ایست برای چید ن رنگهای لازم وترکیب آنها برای استفاده در نقاشی . پالت رنگ روغن سطحی صاف دارد ولی پالت آبرنگ نا صاف ودارای حفره های متعـددی است، مانند جای تخم مرغ. بجای پالت آبرنگ موجوددر بازار، از یک د یس ملا مین سفید هم میتوانید استفاده کنید 

کاردک

کاردک انواع و اقسام گوناگونی دارد، بعضی از آنها برای ترکیب رنگ ها روی پالت رنگ مورد استفاده قرار میگیرد، وبعضی از آنها که شکل و اندازه های مختلفی دارند ، مستقیما برای نقاشی مورد استفاده قرار می گیرند


تاریخ : جمعه 92/3/17 | 2:38 عصر | نویسنده : کامران کهنموئی * مدرس : طراحی . نقاشی . گرافیک | نظرات ()

        اطلاعات عمومی را طبق شماره پیگیری نمایید

       3) سبک های هنری جهان

نئوکلا سی سیسم

 نئوکلاسی سیسم ( کلاسی سیسم نو) عنوان گرایشی است که در نیمه قرن هیجدهم از ( رم ) آغاز شد و به سرعت در نقاط د یگر گسترش یافت . این گرایش از برخی جهات نتیجه واکنش بر ضد افراط کاری های(  باروک  و  روکوکو) بود واز بعضی نظرها نیز حاصل اشتیاق به باز آفرینی هنر  یونان و روم . از سال ( 1748 ) با کشفیات با ستانشناسی در شهرهای پمپئی ، هرکولا نیوم  به تحکیم گرایش نئوکلاسی سیسم کمک کرد و آثار و شواهد به د ست آمده ازاین د و شهرخصوصیت ها و ویژگیهای واقعی هنر کلا سیک را برهنرمندان   نئوکلاسی سیسم  آشکار نمود . تفاوت عمده این شیوه با گرایش های  کلاسیک قبل ازآن درآنست که هنرمندان   نئوکلاسی سیسم  برای نخستین باربطورآگاهانه خود رابه هنرباستانی محد ود کرد ند ود ر همه حال متوجه بود ند که کار آنها هم از نظراسلوب وهم ازجهت مضمون یک کار تقلیدی است . این گونه تقلید ازمضامین باستانی را د رمشخص ترین شکل آن میتوانیم د رآثار ( ژاک لوئی داوید) د رتابلو  سوکند هوراتی  مشاهده کنیم . ازد یگرچهره های سر شناس این مکتب ( باری ، کانووا ، فلا کسمان ، هامیلتون ،  منگز و پیرانزی) را میتوان نام برد

رومانتی سیسم   

رومانتی سیسم  یعنی گرایش به مسائل رومانتیک ( خیالی و غیر واقعی ) ومراد از آن شیوه ایست که ضد یت با مبانی فلسفی ، سیاسی وهنری نئوکلا سی سیسم د ر اواخر قرن هیجدهم واوائل قرن نوزدهم د راروپا بوجود آمد .اصطلاح رومانتی سیسم معرف تفکری است که د رآن احساس وعاطفه نقش عمده را داشت . شیوه رومانتیک، بواسطه همین مقید بود ن به احساس و عاطفه، مبتنی برشناختی بود که از هر گونه نفوذ سنت برکنار بود . هنرمند رومانتیک در پی یافتن واقعیتی ژرف تراز سنت و قاعده بود و می خواست آن انسان ( طبیعی ) را که پشت نقاب انسان جامعه ساخته سنتی ، پنهان مانده بود ، باز بشناسد . قرن هیجدهم که قرن نقد و تحلیل بود با مجال دادن به بحث و جد لهای داغ د ر باره خوب و بد زمینه فکری رومانتی سیسم را فراهم ساخت . خوب از نظر هنرمند رومانتیک ، آن اثری نبود که تناسبات و اجزاء هماهنگ و موزون داشت ، بلکه اثری بود که عواطف خوشایند د ر بیننده ایجاد می کرد . اواز هنر بعنوان یکنوع وسیله تحریک احساسات استفاده می کرد . دلاکروا و ژریکو  دوتن از مشهور ترین هنرمندان  رومانتی سیسم هستند 

رئالیسم           

رئالیسم یا واقعیت گرایی تفکری است مبنی بر این اعتقاد که وجود و هستی اشیاء و پد یده ها مستقل از ادراک و حواس بشر است . در زمینه هنر و اد بیات ، رئالیسم ( واقعگرایی ) شیوه ایست که به تجسم حقایق و واقعیت ها می پردازد . وجه تمایز عمده رئالیسم ( دقیقاً رئالیسم قرن نوزدهم ) که در اینجا مورد گفتگوی ماست رئالیسم نیمه قرن نوزدهم و نماینده اصلی آن ( کوربه ) از هر گونه خوشایند کرد ن مضامین می پرهیزد ، شعار پردازی نمی کند و وعده های شیرین نمی دهد ، واقعیت را همان گونه که هست می نمایاند . رئالیسم اجتماعی  که به گفتگو از مسائل اجتماعی و سیاسی می پردازد ، مهم ترین شاخه رئالیسم قرن نوزدهم است. همچنانکه در بالا اشاره کردیم نماینده اصلی  رئالیسم( گوستاو کوربه)  نقاش بزرگ فرانسوی و ( ایلیارپین ) نقاش روسی است 


تاریخ : جمعه 92/2/27 | 2:8 عصر | نویسنده : کامران کهنموئی * مدرس : طراحی . نقاشی . گرافیک | نظرات ()

 

سی دی مدل های نقاشی


تاریخ : پنج شنبه 92/2/12 | 10:25 عصر | نویسنده : کامران کهنموئی * مدرس : طراحی . نقاشی . گرافیک | نظرات ()

 

                           خدا زیباست و زیبایی را دوست دارد

                      هنر مجموعه ای از زیبایی ها و هنرمند مجموعه دار آن است .
                       هنر‍‍، زبان مشترک ملت هاست و هنرمند مترجم این زبان است . 
                  تنها سرزمین بی مرز که به هرسرزمینی راه دارد هنر  است و   
                هنرمند متعلق به یک مکان و زمان نیست.
                 نقاشی، هنریست دیرینه که از ابتدای خلقت انسان در جان و روح 
           او دمیده شده است. 
                اولین کلام ارتباط بشر نقاشی بوده است که در غارهای محل زندگی 
           خود برروی دیواره های آن نقش بسته و هنوزهم آثار آن باقی
               مانده است ، پس هنر نقاشی می تواند کلام باشد ، کلامی گویا 
           با خطوط ، رنگها و...
                  نقاشی زبانیست که قواعد آن به سادگی عشق ، و مکالمه اش به 
           سادگی نقش زدن این احساس زیباست.
                 هنرمند نقاش با دستان بی زبان ، اما پر گفتگوی خود چشمان و روح 
           آدمی را نوازش داده از سر این احساس ، آگاه می نماید.
                  عشق تنها جادوئی است که هنر می آفریند و تنها حس مشترک تمام 
            انسانهاست.
                    عشق به طبیعت، عشق به انسانها و بالاخره عشق به خدا که خود 
            هنرمندی انکار ناپذیر است .
                                                                 
                                                                                                  آ - کهنموئی

تاریخ : یکشنبه 92/1/25 | 3:28 عصر | نویسنده : کامران کهنموئی * مدرس : طراحی . نقاشی . گرافیک | نظرات ()

       اطلاعات عمومی را طبق شماره پیگیری نمایید

      2) سبکهای هنری جهان

        منریسم        

منریسم که معنای آن متراد ف با شیوه گراییست ، د ر زمینه هنر و ادب ، استفاده افراطی از یک شیوه یا اسلوب اختصاصی وشخصی می باشد . این اصطلاح معمولا به گرایشهای هنری اواخر رنسانس، یعنی اززمان مرگ رافائل( 1520 ) تاپایان قرن شانزدهم ، اشاره می نماید . منریست هاآثار خود را نه برپایه دریافتهای بصری بلکه براساس باورهای ذهنی بوجود می آورد ند . و مد ل های خود را نه در طبیعت بلکه در استادان ( اوج رنسانس ) بخصوص میکل آنژ و پیکره سازهای رومی جستجو می کرد ند . بعبارت دیگر به عوض آنکه طبیعت استاد آنها باشد ، هنر این وظیفه را بعهده می گرفت . به گمان منریست ها نوعی خشونت در طبیعت وجود داشت که می باید ملایم می شد ، بنا بر این نقطه رجوع آنها همان جایی بود که خشونت د رآن ملایم  شده بود واین نبود مگر د رهنر ( اوج رنسانس و هنر کلاسیک) . اما از سوی د یگر آنها به تبعیت از میکل آنژ ، این حق را برای هنرمند قائل بود ند که قوانین و قواعد را به شیوه شخصی خود تفسیر کند . بر این مبنا ، هنرمندان منریست هریک درحد توانایی واستعداد خود ، ازهنر کلاسیک وهنر رنسانس شکلهایی اقتباس میکرد ند وبه آنها صورتی  شاعرانه تر میداد ند از آنجا که( منریسم) تقریبا فقط به فیگور انسانی می پرداخت ، متداول ترین بیان آن به صورت نقاشی هایی است که د رآنها چند فیگور حالتی از رقص یا پانتومیم پیچیده و بغرنج رابه بیننده القاء می کنند، و ترکیب بندی ها و همچنین حالت ها وژست های غیر واقعی ، تعمدا پیچیده و درهم هستند . از جمله نقاشان این شیوه ( برونزینو ) و از پیکره سازان (جیووانی بولونیا ) را می توان نام برد

باروک           

باروک در زمینه معماری و هنر، به شیوهای گفته میشود کهدرآن بجای خطوط مستقیم ، از قوس ها ، منحنی ها وآرایش های پیچیده استفاده شده باشد و به تعبیری شاید بتوان گفت که معنای تحت اللفظی باروک عبارت است از ( پیرایه بندی شده و پر تکلف ) این واژه را گاهی در گفتگو از مجموعه هنر قرن هفدهم بکار می برند . اما باید دانست که قرن هفدهم شاهد ظهور هنرمندان بزرگی چون ( رامبراند ، روبنس ، کارا واجو و پوس ) بود که به هیچوجه نمی توانیم آثار آنها را در یک قالب سبک شناختی واحد( باروک ) قرار دهیم .خالص ترین شکل این اسلوب هنری را که ازآن با اصطلاح  (اوج باروک ) یاد می کنند ، میتوانیم در آثار هنرمندان ایتالیایی سالهای ( 1630 تا 1680 ) و در راس آنها ( برنینی ) مشاهده کنیم . این شیوه هنری در مرحله اوج خود هنرهای معماری ، نقاشی و پیکره سازی را برای بر انگیختن عواطف بیننده بکار میگیرد وبا تلفیق توهم گرایی ، رنگ ،  نور و حرکت می خواهد که بیننده را از طریق کشش عاطفیمستقیم احاطه کند. با همه اینها هنرمند سبک باروک در پی آرمانگرایی نیست و به سوژه های خود، حتی اگر مذهبی هم باشند ، رنگ و بوی این جهانی می دهد 

روکوکو     

 روکوکو ، که معنای تحت اللفظی آن ( سنگ ریزه ) است ، بخصوص به سنگها و صد ف های کوچکی گفته می شود که در تزئینات داخلی بعضی از خانه های ییلاقی که به شکل غار ساخته می شد ند بکار میرفت اما د ر اینجا منظور از( روکوکو) شیوه هنری است که بعد از مرگ لوئی چهاردهم سال ( 1715 )  در فرانسه به وجود آمد ، در واقع واکنشی بود بر علیه شکوه و جلال و تجمل افراطی کاخ ورسای و اصولاً بر ضد زندگی شاهانه . یکی از اولین نتایج این واکنش ساختن خانه های شهری بود که هم کوچکتر و هم راحت تر از کاخهای( باروک) بود . در تزئینات داخل این خانه ها از شکلهایی شبیه صدف یا روکوکو استفاده می شد وبه همین د لیل شیوه مذ کور نام  روکوکو را به خود گرفت . نقاشی و پیکره سازی  روکوکو علاوه بر بهره گیری منحنی های کوچک صد ف ، از عناصری طراوت و سرزند گی و شوخ طبعی برخوردار است و با هنر درباری و خشگ  باروک  تضاد دارد . بطور کلی  روکوکو  هنری است  تزئینی که ظرافت و حساسیت را بجای ابهت و واقعگرایی  باروک قرار می دهد . اما  روکوکو  به جنبه های تجملی و افرلط کارانه  باروک  می تازد اما خو با احساسا تیگری افراطی به هنر اجتماعات مفه تمایل پیدا میکند . از جمله نقاشان شناخته شده  این سبک ( آنتوان واتو) که گرچه صحنه هایی از زندگی روستائی را به تصویر کشیده اما شخصیت هایش همگی اشراف زاده های خوش گذرانی هستند که محیط روستائی را تفرجگاه خود قرار داده اند


تاریخ : پنج شنبه 92/1/15 | 9:33 عصر | نویسنده : کامران کهنموئی * مدرس : طراحی . نقاشی . گرافیک | نظرات ()

اطلاعات عمومی را طبق شماره پیگیری نمایید

1) سبک های هنری جهان

تاریخ هنر را گر چه براساس د وره های تاریخی می توان رده بندی کرد . اما قطعاً مرز بندی سبکها و گرایش های هنری کاری غیر منطقی است . د راین قسمت سعی شده است تقسیم بندی عناوین بر اساس دوره های تاریخی باشد تا حد امکان معنای هر یک از عنوان ها را مختصر و مفید ارائه دهیم . چون نشانه های هنر ( اکسپر سیونیست ) را حتی در برخی از آثار دوران کلاسیک یونان و روم نیز می یابیم . وکیفیت های ( امپرسیونیست ) را در شیوه قلم زنی( رامبراند) مشاهده می کنیم  کوشش کرده ایم تعاریف سبک ها در عین اختصار ، گو یا وقابل فهم همگان باشد 

کلا سی سیسم

عبارت است از اصول و قواعد ، یا کیفیت های جمال شناختی ای که در هنر یونان و روم باستان یافت می شود . از حیث لغوی کلاسی سیسم یعنی پیروی کردن از اصول کلاسیک و کلمه کلاسیک علاوه بر معنای تحت اللفظی اش ( عالی و نمونه ) در زمینه هنر و اد بیات یعنی تبعیت از اصول و روش های هنری و ادبی یونان و روم باستان . میدانیم که نزد یونانیان انسان معیار همه چیز است ، زیرا به واسطه قدرت تفکر خود قادر به شناخت طبیعت است و از این لحاظ بر همه موجودات دیگر بر تری دارد . به اعتقاد یونانیان آنچه که انسان می شناسد همان نظم طبیعت است که با نظم عقل یکی است . یونانیان این هردو نظم را ساده و زیبا میدانستند و بگمان آنها انسان می توانست از طریق خود شناسی به روح زیبایی دست بیابد . بااین مقد مه خیلی طبیعی بنظر میرسد که موضوع اصلی آثارهنری کلاسیک یونانی و رومی انسان بوده است .آنهابراساس این اعتقادات اصول وروش هایی ابداع کرده بودند که بر محور زیبایی و ساد گی می چرخید . این اصول و قواعد ، در تاریخ هنر بارها احیاء گرد ید. یکی د رعهد رنسانس و نیز د رنیمه قرن هیجدهم .اما بهتراست کلاسی سیسم قرن هیجدهم را نئوکلاسی سیسم بنامیم. در باره این مطلب زمان خود ش توضیح خواهیم داد از جمله آثار کلاسیک یونانی و رومی( د یسک انداز ) اثر میرون  و  (منظره چوپانی)است. در عهد رنسانس بر مبنای الگوهای کلاسیک یونان و روم بخصوص در مرحله اوج(رنسانس) هنرمندان نام آوری مانند ( لئونارد و دا وینچی ) و (میکل آنژ) آثار هنری ارزشمندی بوجود آوردند که بخصوص در زمینه نقاشی بدعت گذار بودند


تاریخ : چهارشنبه 91/12/23 | 10:37 عصر | نویسنده : کامران کهنموئی * مدرس : طراحی . نقاشی . گرافیک | نظرات ()
       

.: Weblog Themes By BlackSkin :.